Pravidla

A. Co je projekt Otevřené Oči?

 1. Mapujeme Újezd nad Lesy a vyhledáváme všechna problémová místa. Nejrůznějšího druhu - od drobností, které otravují každodenní život a snadno by šly odstranit až po systematická selhání, která by se měla řešit. 
 2. Chceme, aby se do projektu aktualizace zapojila široká veřejnost a komunikaci s veřejností je přikládán zvláštní význam. Pokud se nebudeme dívat kolem sebe a nebudeme umět na problémová místa poukázat, tedy zvítězí-li naše nevšímavost, je zcela zbytečné takový projekt realizovat. Je zbytečné problémová místa mapovat, je zbytečné je i řešit. 
 3. Největším adresátem našeho mapování a aktualizování je újezdská radnice. Ta může exekutivně řadu věcí řešit a ku spokojenosti nás obyvatel města také vyřešit. Pravidelně tedy budeme výstupy našeho projektu předávat zástupcům radnice.

B. Schvalování záznamů

 1. Záznamy předané našimi spolupracovníky nebo podněty návštěvníků našich stránek podléhají schválení. Schválení rozhodne o zařazení záznamu do oficiálního seznamu problémových míst Újezda nad Lesy a nebo jejich vyřazení.
 2. Každému problémovému místu je přiřazen správce problémového místa. Ten sleduje aktuálnost údajů a je oprávněn navrhovat a případně provádět změny v mapách. Všechna upozornění týkající se daného problémového místa jsou směřovány na správce, který podněty prošetří, vyhodnotí a provede případnou aktualizaci.
 3. Schvalovací tým řídí vedoucí schvalovacího týmu, který je také zodpovědný za jeho fungování
 4. V případě schválení a zařazení nového záznamu je jeho autor schvalovacím výborem informován

C. Vyřazené návrhy


 1. V případě vyřazení záznamu je záznam zobrazen v mapě vyřazených návrhů
 2. Autor návrhu je zpraven o důvodech, proč nebyl záznam zařazen
 3. Nesmyslné, časově obtěžující či neslušné a nekorektní záznamy nejsou zpracovávány

D. Aktualizace webové stránky


 1. Aktualizace webové mapy probíhá minimálně jednou týdně
 2. mapový podklad je aktualizován ihned po schválení či odmítnutí podaných návrhů

E. Spolupráce


 1. Každý se může do projektu Otevřené Oči zapojit
 2. Spolupráce je podmíněna ochotou přispívat korektně a nezištně ve prospěch budovaného projektu
 3. Každý spolupracovník se může návrhy podílet na zlepšení organizace projektu
 4. Spolupracovník se může stát správcem problémového místa
 5. Spolupracovník se může stát členem řídících výborů organizující tento projekt
 6. Spolupracovník má nárok na veškeré interní informace o budovaném projektu
 7. Spolupracovník se řídí Pravidly
 8. Pravidla se vyvíjí a doplňují ku prospěchu bodovaného projektu Otevřené Oči


Váš tým Otevřené Oči
Comments